twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

  • Onze openbare school is multicultureel. Arkade helpt ons met een afgewogen lesprogramma over de vijf wereldgodsdiensten.

  • Hoe kunnen wij onze christelijke identiteit als een kwaliteit laten weerklinken in onze school?

  • Het overlijden van een moeder had een enorme impact. Arkade hielp ons het rouwproces op school te begeleiden.

  • Leerkrachten hadden moeite met de betekenis van Pasen. Wij wilden als team teruggaan naar de essentie van dit religieuze feest.

  • Wij gaan fuseren met een ander schoolbestuur. Arkade begeleidt ons bij de invulling van onze nieuwe identiteit.

  • De ouders vroegen om een ouderavond over onze schoolidentiteit. Arkade verzorgde een inspirerend programma.

Coby Speelman

naam: Coby Speelman

functie: Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing, freelancer bij Arkade

expertise: visie en missie, de normatieve professionaliteit van leerkrachten, filosoferen, ontdekkend levensbeschouwelijk leren, burgerschapsvorming

e-mail: c.speelman@arkade.nl 

Met schoolteams onderzoek ik graag waar de identiteit van de school voor staat. Welke waarden staan centraal in de onderwijspraktijk? Hoe gaan leerkrachten om met de levensbeschouwelijke diversiteit in het team en bij de leerlingen? Wat willen zij de leerlingen meegeven voor hun verdere leven?

Levensvragen worden overal gesteld, door leerlingen en leerkrachten op alle scholen; in het bijzonder - én in het openbaar onderwijs. Hoe kunnen leerkrachten ingaan op deze vragen en daarbij recht doen aan de verschillende achtergronden van de leerlingen? Hoe en waar speelt hun persoonlijke levensbeschouwing een rol in de dagelijkse beroepspraktijk en waar putten zij zelf inspiratie uit? Gesprekken daarover in teamverband worden steeds weer als waardevol en verrijkend ervaren.

Ik begeleid leerkrachten ook graag bij het leren voeren van filosofische gesprekken met de leerlingen en die vaardigheid toe te passen bij levensbeschouwelijke vorming. Door open vragen te stellen, de eigen mening onder woorden te brengen, goed te luisteren naar de argumenten van anderen en te ontdekken dat er meerdere antwoorden mogelijk zijn, kunnen leerlingen een eigen levensbeschouwelijke visie ontwikkelen en inzicht krijgen in visies van anderen. Schoolidentiteit, levensbeschouwelijke vorming en burgerschapsvorming zijn daarom nauw met elkaar verbonden.

 

‘Als we elkaar beter begrijpen, kunnen we een stap zetten naar een respectvolle samenleving waar diversiteit geen angst inboezemt en waar kinderen hoop voor de toekomst aangereikt krijgen.’

 

< TERUG