twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

  • Onze openbare school is multicultureel. Arkade helpt ons met een afgewogen lesprogramma over de vijf wereldgodsdiensten.

  • Hoe kunnen wij onze christelijke identiteit als een kwaliteit laten weerklinken in onze school?

  • Het overlijden van een moeder had een enorme impact. Arkade hielp ons het rouwproces op school te begeleiden.

  • Leerkrachten hadden moeite met de betekenis van Pasen. Wij wilden als team teruggaan naar de essentie van dit religieuze feest.

  • Wij gaan fuseren met een ander schoolbestuur. Arkade begeleidt ons bij de invulling van onze nieuwe identiteit.

  • De ouders vroegen om een ouderavond over onze schoolidentiteit. Arkade verzorgde een inspirerend programma.

 FRP0136jpg kleinst

Even de tijd nemen om stil te staan.

De tijd nemen om stil te staan bij wat je drijft in je werk als leerkracht. En in gesprek zijn met elkaar over hoe je die bezieling vorm geeft in de klas. Leerkrachten ervaren het als waardevol en belangrijk om van tijd tot tijd hier aandacht aan te besteden en hierdoor hernieuwde energie op te doen.

De Baskuul: Een inspirerende dag op een bijzondere locatie

Ook de directeur van katholieke basisschool De Baskuul zag hiervan de meerwaarde en wilde graag een dag voor zijn team organiseren om te onthaasten. Een dag waarop er alle tijd is om met elkaar een belangrijk thema als inspiratie in het werk te delen. Arkade ontwierp in overleg een programma voor een studiedag met creatieve en afwisselende werkvormen op een bijzondere locatie; de abdij van Egmond. In alle rust wordt er met elkaar gesproken over bezieling, en worden de drijfveren en waarden van het team verzameld en in kaart gebracht. Op een tafel liggen een aantal inspirerende citaten. Een ieder krijgt de opdracht om een citaat te kiezen die uitdrukking geeft aan je eigenheid als leerkracht. Er wordt met aandacht naar elkaar geluisterd en instemmend geknikt. En in de middagpauze tijdens de lunch gaat het gesprek gewoon door.

Een hernieuwde kennismaking

Een van de leerkrachten zei na afloop: "Ik heb veel geleerd over mijn collega's en heb hen op een andere manier leren kennen. Het is goed om samen stil te staan bij wat onze drijfveren zijn. Ik heb veel goede tips gekregen om weer met goede moed aan de slag te gaan!"

Voor meer informatie over inspiratiebijeenkomsten, neem contact op met Evelijn Jebbink, onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing.