twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

  • Onze openbare school is multicultureel. Arkade helpt ons met een afgewogen lesprogramma over de vijf wereldgodsdiensten.

  • Hoe kunnen wij onze christelijke identiteit als een kwaliteit laten weerklinken in onze school?

  • Het overlijden van een moeder had een enorme impact. Arkade hielp ons het rouwproces op school te begeleiden.

  • Leerkrachten hadden moeite met de betekenis van Pasen. Wij wilden als team teruggaan naar de essentie van dit religieuze feest.

  • Wij gaan fuseren met een ander schoolbestuur. Arkade begeleidt ons bij de invulling van onze nieuwe identiteit.

  • De ouders vroegen om een ouderavond over onze schoolidentiteit. Arkade verzorgde een inspirerend programma.

 FRP9971jpg kleinst gesneden

Weer zin in je werk door goede gesprekken
Ook medewerkers in het onderwijs hebben in hun werk soms te maken met tegenslag en werkdruk. Daardoor kan je energie verdwijnen en kun je je onprettig gaan voelen. Arkade heeft veel ervaring in het begeleiden van professionals in het onderwijs. We noemen dat: gesprekken met diepgang. Door terug te gaan naar je oorspronkelijke drijfveren krijg je weer zin in je werk.

Terug naar je drijfveren
Arkade begeleidde een schooldirecteur die dreigde vast te lopen in haar werk. Ze had moeite met de druk van het opbrengstgericht werken. Ooit had ze heel gemotiveerd voor het onderwijs gekozen, maar ze voelde zich steeds verder afstaan van haar oorspronkelijke drijfveren. Samen met de begeleider van Arkade kon ze zelf het tij keren. In deze gesprekken met diepgang worden de persoonlijke waarden bovengehaald, en doorgevraagd op wat waardevol en inspirerend gevonden wordt. De begeleiders van Arkade kunnen daarbij ook inspiratiebronnen uit levensbeschouwelijke tradities inbrengen.

Omgaan met druk
De betrokkene kreeg na enkele gesprekken weer grip op haar situatie. Ze leerde omgaan met de druk en kreeg inzicht hoe zij zich weer prettig kon voelen in haar functie. “Ik neem meer rust om beter af te wegen waar ik op in ga.”

Omwille van de privacy zijn in deze tekst een aantal opdrachten samengebracht zodat deze schooldirecteur niet te herleiden is tot één persoon.

Voor meer informatie over het voeren van gesprekken met diepgang, neem contact op met Melissa Bakker, Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing