twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

  • Onze openbare school is multicultureel. Arkade helpt ons met een afgewogen lesprogramma over de vijf wereldgodsdiensten.

  • Hoe kunnen wij onze christelijke identiteit als een kwaliteit laten weerklinken in onze school?

  • Het overlijden van een moeder had een enorme impact. Arkade hielp ons het rouwproces op school te begeleiden.

  • Leerkrachten hadden moeite met de betekenis van Pasen. Wij wilden als team teruggaan naar de essentie van dit religieuze feest.

  • Wij gaan fuseren met een ander schoolbestuur. Arkade begeleidt ons bij de invulling van onze nieuwe identiteit.

  • De ouders vroegen om een ouderavond over onze schoolidentiteit. Arkade verzorgde een inspirerend programma.

 FRP0127jpg kleinst

Twee schoolbesturen, één visie op identiteit

SCO De La Salle en VCPO De Basis: twee schoolbesturen die onderzochten of een fusie haalbaar en zinvol was. Voor beide organisaties was de levensbeschouwelijke identiteit van belang.

Werkconferentie

Tijdens een werkconferentie spraken zo'n 90 'stakeholders' over de beelden die men van elkaar had. "Interessant om de vooroordelen over 'de anderen' uit te spreken en daarover dan geanimeerd in gesprek te gaan", zei één van de deelnemers achteraf.

Later op de avond konden de deelnemers via een actieve, speelse werkvorm hun input leveren voor de beleidsontwikkeling van de nieuwe organisatie. De deelnemers stelden 'richtinggevende uitspraken' vast, die de werkgroep gebruikt heeft bij het schrijven van een gezamenlijke visie op de identiteit en het identiteitsbeleid.

Groei door diversiteit

Verschillen in identiteit bleken geen obstakel te zijn voor een mogelijke fusie. Sterker nog: "met behoud van de bestaande diversiteit kan er juist sprake zijn van groei voor de totale organisatie", concludeerde de stuurgroep van het fusieproces.

Voor meer informatie over een nieuwe schoolidentiteit bij fusie, neem contact op met Lenore Hehenkamp, onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing