twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

  • Onze openbare school is multicultureel. Arkade helpt ons met een afgewogen lesprogramma over de vijf wereldgodsdiensten.

  • Hoe kunnen wij onze christelijke identiteit als een kwaliteit laten weerklinken in onze school?

  • Het overlijden van een moeder had een enorme impact. Arkade hielp ons het rouwproces op school te begeleiden.

  • Leerkrachten hadden moeite met de betekenis van Pasen. Wij wilden als team teruggaan naar de essentie van dit religieuze feest.

  • Wij gaan fuseren met een ander schoolbestuur. Arkade begeleidt ons bij de invulling van onze nieuwe identiteit.

  • De ouders vroegen om een ouderavond over onze schoolidentiteit. Arkade verzorgde een inspirerend programma.

 FRP9098kleinst

Basisschool De Mijlpaal: Filosoferen met kinderen
Jonge kinderen verwonderen zich voortdurend over hun wereld. In groep 8 weten ze echter al een groot deel van de wereld te verklaren. Hoe kunnen we die onderzoekende houding vasthouden en stimuleren? Dat vroeg de katholieke basisschool De Mijlpaal zich af. Arkade ontwikkelde een nascholing voor de leerkrachten, want filosoferen vergt een andere aanpak dan leren.

Over grote en kleine dingen
Wat is een vriend? Wat is vrijheid en wanneer ben je vrij? Welk huisdier is het meest vrij?
Als leerkracht heb je vaardigheden nodig om een filosofisch gesprek met kinderen in goede banen te leiden. Arkade leerde leerkrachten verschillende werkvormen die kunnen helpen filosofische vragen stellen over de grote en kleine zaken in het leven.

Leren filosoferen
Arkade verzorgde drie interactieve naschoolse trainingen waarin leerkrachten hun filosofische vaardigheden en houding versterken. Hierin stonden vragen centraal als:
• Hoe kom je tot een filosofische vraag?
• Welke rol heb je tijdens het filosoferen als leerkracht?
• Hoe kun je een leerling stimuleren zijn gedachten te uiten?
Leerkrachten bij De Mijlpaal hebben nu de instrumenten in handen om zelfstandig een filosofisch gesprek te voeren en zo de verwondering van kinderen te stimuleren.

Meer weten?
Voor meer informatie over filosoferen met kinderen, neem contact met Lizzy Wijnen, onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing