twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

  • Onze openbare school is multicultureel. Arkade helpt ons met een afgewogen lesprogramma over de vijf wereldgodsdiensten.

  • Hoe kunnen wij onze christelijke identiteit als een kwaliteit laten weerklinken in onze school?

  • Het overlijden van een moeder had een enorme impact. Arkade hielp ons het rouwproces op school te begeleiden.

  • Leerkrachten hadden moeite met de betekenis van Pasen. Wij wilden als team teruggaan naar de essentie van dit religieuze feest.

  • Wij gaan fuseren met een ander schoolbestuur. Arkade begeleidt ons bij de invulling van onze nieuwe identiteit.

  • De ouders vroegen om een ouderavond over onze schoolidentiteit. Arkade verzorgde een inspirerend programma.

 FRP3518-kleinst

De verscheidenheid aan achtergronden die kinderen met zich meebrengen, wordt in de klas onder andere zichtbaar in de verschillende feesten die zij vieren. Feesten zijn ook belangrijke momenten waarop de verhalen uit levensbeschouwelijke tradities worden verteld. Wat vieren mensen eigenlijk met Kerstmis? En met Divali? Een feestelijke kans om met elkaar en over elkaar te leren, maar ook over de verschillende religies binnen de school.

Basisschool De Bron: betekenisvol feest voor alle kinderen

Feesten vormen een mooie aanleiding om kennis te maken met levensbeschouwing, en met elkaar. Basisschool de Bron kiest ervoor al in de voorbereiding hierop in te steken. In gesprek met ouders en andere belangstellenden werd bijvoorbeeld afgelopen schooljaar gezocht naar een vorm voor het katholieke paasfeest, die betekenisvol is voor álle kinderen.
In 2015 werd de kans aangegrepen om tegelijkertijd aandacht aan Divali en Sint Maarten te geven, aangezien ze beiden op 11 november vielen.

Aandacht voor het verhaal

Mooi is te merken hoe verschillende perspectieven in gesprekken als deze een plek krijgen. Het is bijvoorbeeld niet voor iedereen vanzelfsprekend de feesten uit andere religieuze tradities te vieren. Dat betekent echter niet dat je niet kunt stilstaan bij waar het feest om draait, bij het verhaal erachter, en aandacht kunt besteden aan welke betekenis dat kan krijgen in onze tijd.

Arkade ondersteunt graag bij de vragen die hierbij een rol spelen: wat is betekenisvol 'vieren'? Hoe geven wij vorm aan het gesprek hierover? Hoe zorgen we ervoor dat het voor alle kinderen betekenis heeft? Daarnaast levert Arkade geregeld input voor de vorm van vieringen; bijvoorbeeld met onze feestenkalender, leskisten en rijke bibliotheek aan materiaal.

Voor meer informatie over feesten, neem contact op met Melissa Bakker, onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing