twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

  • Onze openbare school is multicultureel. Arkade helpt ons met een afgewogen lesprogramma over de vijf wereldgodsdiensten.

  • Hoe kunnen wij onze christelijke identiteit als een kwaliteit laten weerklinken in onze school?

  • Het overlijden van een moeder had een enorme impact. Arkade hielp ons het rouwproces op school te begeleiden.

  • Leerkrachten hadden moeite met de betekenis van Pasen. Wij wilden als team teruggaan naar de essentie van dit religieuze feest.

  • Wij gaan fuseren met een ander schoolbestuur. Arkade begeleidt ons bij de invulling van onze nieuwe identiteit.

  • De ouders vroegen om een ouderavond over onze schoolidentiteit. Arkade verzorgde een inspirerend programma.

 FRP7326-jpg kleinst

De Bavinckschool: de onderzoekende jonge burger
Arkade begeleidt veel scholen met de invulling van de verplichte vakgebied actief burgerschap en sociale integratie. Samen met uitgeverij Kwintessens heeft Arkade bijvoorbeeld het project ‘Geloof in de Buurt’ ontwikkeld. Met dit lespakket gaan jonge burgers in hun eigen omgeving op zoek naar kenmerken van verschillende religies en levensbeschouwingen. De Bavinckschool in Hilversum ging als één van de eerste scholen aan de slag met het project.

Religieuze diversiteit
De Protestants-Christelijke Bavinckschool wil leerlingen met een open blik kennis laten maken met de grote religieuze stromingen. Hoewel de religieuze diversiteit op school niet heel sterk aanwezig is, ziet de school het omgaan met religieuze diversiteit wel als een opdracht.

Een geslaagd project
Tijdens het project Geloof in de Buurt zijn de leerlingen uit groep 7 en 8 op onderzoek gegaan naar kenmerken van religie in hun buurt. Ze brachten gebedshuizen en heilige plekken letterlijk in kaart en brachten een bezoek aan een kerk en een moskee. Ook andere groepen verdiepten zich in een van de wereldreligies. Het project werd afgesloten met een schitterende tentoonstelling voor ouders, mensen uit het gebedshuis en buurtgenoten.

Voor meer informatie over op excursie gaan met de klas, neem contact op met Anoor de Zeeuw, bureaumedewerker Arkade.