twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

  • Onze openbare school is multicultureel. Arkade helpt ons met een afgewogen lesprogramma over de vijf wereldgodsdiensten.

  • Hoe kunnen wij onze christelijke identiteit als een kwaliteit laten weerklinken in onze school?

  • Het overlijden van een moeder had een enorme impact. Arkade hielp ons het rouwproces op school te begeleiden.

  • Leerkrachten hadden moeite met de betekenis van Pasen. Wij wilden als team teruggaan naar de essentie van dit religieuze feest.

  • Wij gaan fuseren met een ander schoolbestuur. Arkade begeleidt ons bij de invulling van onze nieuwe identiteit.

  • De ouders vroegen om een ouderavond over onze schoolidentiteit. Arkade verzorgde een inspirerend programma.

 FRP3225-kleinst

De Groeiling: duidelijke lijn over een lastig onderwerp
Mag een leerkracht op onze katholieke school een hoofddoek dragen? Een moeilijke vraag voor De Groeiling, een stichting voor katholiek en interconfessioneel onderwijs in Gouda en omstreken. Arkade hielp de stichting een standpunt in te nemen over het gebruik van niet-katholieke symbolen.

Verwarring
Een leerkracht op één van de scholen droeg om religieuze redenen een hoofddoek. Dat leidde tot verwarring: in sommige scholen van De Groeiling mochten leerkrachten wel een hoofddoek dragen en in andere scholen niet. Er werden hierbij verschillende redenen opgevoerd. Het bestuur wilde daarom één lijn voor de hele stichting.

Houvast
Arkade begeleidde het directeurenberaad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bij het formuleren van een passend antwoord door middel van een moreel beraad. Onze werkwijze hielp om te kijken door andere ogen. Dit heeft geresulteerd in een helder beleidskader. Het beleidskader geeft houvast, maar biedt ook ruimte voor eigen invulling per school.

Meer weten? Neem contact op met onderwijsbegeleider Lenore Hehenkamp.