twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

  • Onze openbare school is multicultureel. Arkade helpt ons met een afgewogen lesprogramma over de vijf wereldgodsdiensten.

  • Hoe kunnen wij onze christelijke identiteit als een kwaliteit laten weerklinken in onze school?

  • Het overlijden van een moeder had een enorme impact. Arkade hielp ons het rouwproces op school te begeleiden.

  • Leerkrachten hadden moeite met de betekenis van Pasen. Wij wilden als team teruggaan naar de essentie van dit religieuze feest.

  • Wij gaan fuseren met een ander schoolbestuur. Arkade begeleidt ons bij de invulling van onze nieuwe identiteit.

  • De ouders vroegen om een ouderavond over onze schoolidentiteit. Arkade verzorgde een inspirerend programma.

 FRP3726-kleinst

Discussies

Discussies worden graag gevoerd in groep 7 ... over echt van alles. Er is een aantal leerlingen dat graag een sterk uitgesproken mening geeft. Discussies lopen daarom meestal snel, hoog op. 

Weet wat je eet

Zo ook tijdens het schoolthema 'Weet wat je eet'. Een filmpje over melk riep van alles op. De uitspraken gingen van; 'Melk een drankje waar je niet zonder kan', naar 'Zielige koeien die altijd maar melk moeten produceren,' tot 'Boeren hebben met hun wegblokkade onze terugreis van de vakantie verpest'.

Dialooghand

Een uitstapje naar de melkboer leek nuttig. Maar hoe bereid je leerlingen voor zodat zij op een respectvolle manier daar op bezoek gaan? De website www.boerindebuurt.nl gaf een verdiepende voorbereiding op het bezoek. Het haalde nog meer vragen en verschillende gezichtspunten naar boven. De klas kwam er niet goed uit, de temperatuur steeg flink! De dialooghand met de dialoogafspraken die de onderwijsbegeleider van Arkade aanraadde, bleek echter een keerpunt. Na flink oefenen veranderde het gesprek van discussie naar dialoog.

De leerlingen hebben veel geleerd van de boer. Zij hebben geluisterd naar de mening van de boer. En daarbij lukte het hen om ook even hun eigen mening uit te stellen. En het leuke was dat de boer ook wilde luisteren naar de standpunten van de leerlingen!

De dialooghand hangt nu prominent in de klas en geregeld wijst een leerling er nog even naar als er weer een discussie uit de hand dreigt te lopen.

Voor meer informatie over training in dialoog, neem contact op met Marianne Pijl, onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing.