twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

regenboog

Burgerschap is een breed begrip en lastig te definiëren. Want wanneer is iemand nou een goede burger? Bij Arkade benaderen we burgerschap vanuit het gedachtegoed van Bildung: brede vorming. Wij denken dat leerlingen het in deze tijd vooral nodig hebben om zich kritisch leren te verhouden tot de maatschappij, en tegelijkertijd begrip en betrokkenheid leren ontwikkelen voor andersdenkenden en andersgelovigen. In een tijd van polarisatie en onzekerheid is het nodig dat we leerlingen leren zich met elkaar te verbinden. Dit vraagt van leerkrachten dat ze in staat zijn om spannende gesprekken in de klas te voeren, zonder deze altijd te willen ‘oplossen’. Omgaan met verschillen is de grote uitdaging van burgers in de 21ste eeuw.

Arkade heeft zich de afgelopen jaren steeds meer ontwikkeld als een expert op het gebied van burgerschap. We kunnen uw school of stichting helpen met het bepalen van een gemeenschappelijke onderliggende visie op burgerschap van uw school. In een goede dialoog tussen directie en team (en evt. ook ouders en leerlingen) bepalen we samen antwoorden op vragen als: Wat verstaan wij onder goed burgerschap? Welke leerdoelen horen daar op onze school bij? Hoe integreren we dat in het bestaande lesprogramma? Wat doen we al goed, en waar liggen mogelijkheden voor aanscherping de komende jaren?

Interesse in een vrijblijvend gesprek over burgerschap op uw school? Neem contact op met onderwijsbegeleider Lizzy Wijnen.