twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

  • Onze openbare school is multicultureel. Arkade helpt ons met een afgewogen lesprogramma over de vijf wereldgodsdiensten.

  • Hoe kunnen wij onze christelijke identiteit als een kwaliteit laten weerklinken in onze school?

  • Het overlijden van een moeder had een enorme impact. Arkade hielp ons het rouwproces op school te begeleiden.

  • Leerkrachten hadden moeite met de betekenis van Pasen. Wij wilden als team teruggaan naar de essentie van dit religieuze feest.

  • Wij gaan fuseren met een ander schoolbestuur. Arkade begeleidt ons bij de invulling van onze nieuwe identiteit.

  • De ouders vroegen om een ouderavond over onze schoolidentiteit. Arkade verzorgde een inspirerend programma.

mensen-KeesKat

Door Kees Kat, directeur Arkade

Steeds vaker zie ik van de besturen met wie we samenwerken de strategische beleidsplannen binnenkomen.  Ze worden steeds leesbaarder en mooier opgemaakt. Nieuwe slogans en fraaie kernwaarden van de onderwijsorganisatie sieren de kaften. Stappen voorwaarts na de periode waarin bestuurlijke  schaalvergroting in het land van de schoolbesturen het belangrijkste issue leek. 

Daarbij bekruipt me ook het gevoel dat veel van de kernwaarden voor de bühne worden opgeschreven.  De waarden konden natuurlijk niet met alle betrokkenen worden besproken. Hoe zullen leerkrachten, leerlingen en ouders zich in deze abstracte waarden kunnen herkennen, wat zullen zij erbij ervaren? En zijn zij niet zo vaag omschreven dat iedereen er zich wel wat bij kan voorstellen?  Zijn ze waarachtig verbonden met de grondslag en de bronnen van de schoolorganisatie?

Ook bij Arkade leggen we de laatste hand aan ons nieuwe Strategisch Beleidsplan voor de komende jaren. We herijkten uitgangspunten, deelden (on)geloof, doordachten opnieuw onze visie.  En ook wij ontkwamen niet aan het juk van het formuleren van kernwaarden. We namen ruimte om dit goed uit te denken. Schoten we op, kwamen we verder? Ja , tot mijn grote verrassing formuleerden we een nieuwe kernwaarde: meerstemmigheid.  Arkade wil scherp oog en oor hebben voor de diversiteit aan geluiden en inzichten binnen een school. En daarmee ook de zwijgers of de afwijkende standpunten een duidelijkere plaats geven. Niet alle verschillen bedekken met de mantel der liefde . De voorbeelden waren sterk, de pleitbezorgers  hielden vol, de relevantie voor de samenleving goed neergezet.  Onze kernwaarden zijn: betrokkenheid, creativiteit, meerstemmigheid en inspiratie!

Net als bij onze klanten komt het er nu op aan om ervoor te zorgen dat onze kernwaarden worden ingekleurd zodat ze richting kunnen geven aan ons handelen in de scholen. Wat betekent ‘meerstemmigheid’ als meerdere Turkse ‘stemmen’ hard in onze scholen klinken?  Wat betekent inspiratie als de werkdruk bij leerkrachten hoog is? De kunst zal zijn onze kernwaarden dichtbij onze begeleidingspraktijk te houden. Alleen zo kunnen we er handen en voeten aan geven en hebben ze zin.

Kees Kat