twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

  • Onze openbare school is multicultureel. Arkade helpt ons met een afgewogen lesprogramma over de vijf wereldgodsdiensten.

  • Hoe kunnen wij onze christelijke identiteit als een kwaliteit laten weerklinken in onze school?

  • Het overlijden van een moeder had een enorme impact. Arkade hielp ons het rouwproces op school te begeleiden.

  • Leerkrachten hadden moeite met de betekenis van Pasen. Wij wilden als team teruggaan naar de essentie van dit religieuze feest.

  • Wij gaan fuseren met een ander schoolbestuur. Arkade begeleidt ons bij de invulling van onze nieuwe identiteit.

  • De ouders vroegen om een ouderavond over onze schoolidentiteit. Arkade verzorgde een inspirerend programma.

Door Mark Bos,  onderwijsbegeleider Arkade

mensen-Mark-Bos-b

Gandhi's les: woede is goed!

We kennen Mahatma Gandhi allemaal als het grote voorbeeld van de geweldloze strijd, waarmee hij zoveel volgelingen kreeg dat uiteindelijk de Britten besloten om India te verlaten. Vanaf de dag dat ik als kind de film Gandhi zag, is hij een inspirerend voorbeeldfiguur voor me geweest. Toen zijn kleinzoon Arun Gandhi onlangs sprak in Amsterdam, wilde ik die kans dan ook niet voorbij laten gaan om meer over hem te weten te komen.

Arun Gandhi sprak over zijn nieuwe boek ‘Het boek van wijsheid’, in het Engels getiteld ‘The gift of anger’. Hierin schrijft hij onder andere dat woede juist een hele positieve kracht kan zijn. We worden namelijk boos als we geraakt worden in iets dat belangrijk voor ons is, bijvoorbeeld als onze vrijheid beknot wordt, of onze eigenheid geschaad. De #metoo actie die onlangs is losgebarsten is daar een goed voorbeeld van.

Woede is niet hetzelfde als agressie. Agressie betekent dat we schade berokkenen aan iemand, zij het geestelijk, lichamelijk of emotioneel. Woede hoeft niet persé te leiden tot agressie, als we leren om er goed mee om te gaan. Volgens Gandhi is woede als elektriciteit: als je het goed gebruikt kan je er grote dingen mee bereiken. Maar als je het slecht gebruikt, is het een dodelijke kracht. De kunst is dus om te leren woede op een geweldloze manier voor de goede zaak in te zetten, zoals hij bijvoorbeeld deed met zijn beroemde zoutmars naar de zee.

Ik denk dat we van deze wijze les nog heel veel te leren hebben. Want hoe vaak verwarren we tegenwoordig woede niet met agressie? Hoe vaak blussen we het vuurtje van de woede in naam van de lieve vrede? Hoe vaak zeggen we niet tegen kinderen als ze boos zijn, dat ze even moeten afkoelen in het daarvoor bestemde hoekje, zonder uit te zoeken wat het was dat de woede veroorzaakte en er iets mee te doen? Laten we kinderen leren om hun boosheid niet te onderdrukken, maar het te onderzoeken. Wat maakt me boos? En wat is een geweldloze manier om er iets aan te doen?

Momenten van woede zijn kansen om onszelf en kinderen te helpen de verbinding te maken met iets dat wezenlijk en belangrijk is; iets dat het leven juist een stukje mooier kan maken.

Mark Bos