twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

  • Onze openbare school is multicultureel. Arkade helpt ons met een afgewogen lesprogramma over de vijf wereldgodsdiensten.

  • Hoe kunnen wij onze christelijke identiteit als een kwaliteit laten weerklinken in onze school?

  • Het overlijden van een moeder had een enorme impact. Arkade hielp ons het rouwproces op school te begeleiden.

  • Leerkrachten hadden moeite met de betekenis van Pasen. Wij wilden als team teruggaan naar de essentie van dit religieuze feest.

  • Wij gaan fuseren met een ander schoolbestuur. Arkade begeleidt ons bij de invulling van onze nieuwe identiteit.

  • De ouders vroegen om een ouderavond over onze schoolidentiteit. Arkade verzorgde een inspirerend programma.

Door Jahmilla Frank, onderwijsbegeleider Arkade

mensen-JamhillaFrank-b

Het blijft een bijzonder gegeven om jaarlijks in mei met elkaar stil te staan bij onze gedeelde geschiedenis en bij de bevochten vrijheid die we in Nederland genieten. We herdenken én we vieren.

Dit jaar werd door Nasrdin Dchar, acteur en medeoprichter van platform IEDER1, de traditionele 5-mei lezing gegeven, waarin hij zichzelf de vraag stelde: wat heb ik te vieren? Een belangrijke vraag om bij stil te staan. Maar waarom?

Onze taak in het onderwijs is steeds te zorgen dat lesinhouden en ervaringen op school betekenisvol zijn voor de leerling; dat ze aansluiten bij de kinderen en hun leefwereld. De scholen waar Arkade mee samenwerkt gaan dan ook jaarlijks op zoek naar passende manieren om de aandacht voor feestdagen vorm te geven, uitgaande van het hier en nu. Wat hebben wij te vieren? En hoe doen we dat?

De klas wordt wel een oefenplaats genoemd; een samenleving in het klein, waarin op een veilige en afgestemde manier kennis wordt gemaakt met de grote mensen-kwesties die hen later onvermijdelijk te wachten staan.  Of het nu om sociaal emotionele ontwikkeling gaat, om de levensvragen waarom het gaat bij levensbeschouwelijk leren, of om burgerschapsvorming: het idee is dat kinderen léren wie zij zijn, en hoe zich te verhouden tot anderen en de rest van de wereld.

Kinderen die nu op de basisschool zitten groeien op in een land waarin de verschillen groot zijn, waarin de maatschappelijke spanningen soms hoog oplopen. Maar het is ook een land waarin wij desalniettemin vrijheden genieten die men elders moet ontberen. Dit levert een paar lastige vragen op. Hoe staan we dan met deze kinderen stil bij verworven vrijheid die onbetaalbaar is? Hoe laten we hen kennismaken met het besef dat deze vrijheid niet vanzelfsprekend is, hier en elders in de wereld? Hoe leren wij hen zelf ook met die vrijheid en bijbehorende verantwoordelijkheid om te gaan?

En wat betekent dit in de context van vandaag de dag? Wat betekent dit in de klas, waarin kinderen zoekende zijn naar hun weg tussen een wereld thuis en daarbuiten. Kinderen mogen onderzoeken, bovendien wíllen we juist dat kinderen de ruimte krijgen zich te ontwikkelen voor de wereld die hen te wachten staat. Onvermijdelijk is dat er nog wat te leren valt.

Maar wat betekent dit wanneer jij als leerkracht de ene leerling tegen de ander hoort zeggen: “jij wordt crimineel want jij bent moslim”?  En wat betekent dit wanneer leerlingen schermen met ‘vrijheid van meningsuiting’ om te rechtvaardigen wat zij roepen? En wat betekent het voor jou wanneer je in een klassensituatie wordt geconfronteerd met eigen (al dan niet bewuste) opvattingen? We kennen de onderzoeken; op deze vragen is geen eenduidig antwoord voorhanden.
Maatschappelijke thema’s, extreme opvattingen, actualiteiten, polarisering komen allen de oefenplaats die de klas is binnen. Daarmee is de leerkracht als professional degene die steeds opnieuw een antwoord geeft, een grens stelt, een vraag formuleert.

Hoe wij vormgeven aan deze opdracht, wij grote mensen, zegt dan ook alles over wie wij zelf zijn en hoe wij persoonlijk omgaan met de lastige thema’s en vragen die het leven ons brengt. Vervolgens is de vraag hoe onze eigen antwoorden een vertaling krijgen naar ons  professionele handelen. Maar wanneer staan we daarbij stil?

In navolging van Dchar daarom bij deze een uitnodiging:

Waar sta jij bij stil?
Wat betekent vrede voor jou?
Hoe geef jij de ander vrijheid?

Wat heb jij te vieren?

Jahmilla Frank