twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

  • Onze openbare school is multicultureel. Arkade helpt ons met een afgewogen lesprogramma over de vijf wereldgodsdiensten.

  • Hoe kunnen wij onze christelijke identiteit als een kwaliteit laten weerklinken in onze school?

  • Het overlijden van een moeder had een enorme impact. Arkade hielp ons het rouwproces op school te begeleiden.

  • Leerkrachten hadden moeite met de betekenis van Pasen. Wij wilden als team teruggaan naar de essentie van dit religieuze feest.

  • Wij gaan fuseren met een ander schoolbestuur. Arkade begeleidt ons bij de invulling van onze nieuwe identiteit.

  • De ouders vroegen om een ouderavond over onze schoolidentiteit. Arkade verzorgde een inspirerend programma.

Door Melissa Bakker, onderwijsbegeleider

melis arkde 2014 closeup 027

Hoe kernwaarden van de school een leidraad kunnen zijn voor het onderwijs

Het is zover… Adjunct-directeur D. en ik staan vol verwachting klaar in het Tropenmuseum in Amsterdam. Vandaag ontvangen we de groepen 6, 7 en 8 van een basisschool uit Amsterdam-West. We gaan de leerlingen meenemen naar de prachtige, helaas tijdelijke, tentoonstelling van de Boeddha.

Elk jaar besteedt deze school aan één wereldreligie extra aandacht. Als onderwijsbegeleider ben ik daar nauw bij betrokken. Dit jaar is tot mijn grote vreugde het Boeddhisme aan de beurt. Hoewel ik met plezier lesgeef over elke wereldreligie, beleef ik zelf extra plezier aan het geven van lessen boeddhisme. Ik houd van de rust en aandacht die de Boeddha voorstaat. Het zijn mijn eigen drijfveren in een maatschappij die snel, druk en vol prikkels is. Even ademhalen en bij jezelf komen is geen overbodige luxe!

Het boeddhisme sluit ook goed aan bij de kernwaarden van deze school: bewust, betrokken en betrouwbaar. De Boeddha, ooit een prins opgevoed in de beschermde omgeving van het paleis, ontwikkelt zich – overigens niet zonder slag of stoot- tot een wijs man. Een inspirerend en voor velen betrouwbaar figuur, zich bewust van zichzelf: zijn lichaam en geest, maar ook zeer betrokken op mensen en dieren om hem heen.

De verbinding tussen de kernwaarden en het boeddhisme wordt expliciet gemaakt op de school. In het kader van ‘bewust’ vertel ik in het begin van het schooljaar in elke klas het levensverhaal van de Boeddha en oefenen we met een aandachtsoefening. In elke klas zijn we een paar minuten stil en luisteren we heel goed naar de geluiden om ons heen. Laag voor laag gaan we dieper. ‘Wat hoor je in de school? Op de gang? En in de klas?’ We eindigen bij onszelf: ‘wat kunnen we voor geluiden binnen in ons horen?’ We horen ons hart, ons bloed ruizen en onze maag die honger heeft.

Over een bezoek aan de tentoonstelling van de Boeddha in het Tropenmuseum aarzelden de adjunct-directeur en ik geen moment. Bij aankomst spreken we de kinderen aan op de drie kernwaarden. ‘Gedraag je in het museum bewust, betrokken en betrouwbaar.’ Met deze instructie op het hart gedrukt en met een opdrachtenblad in de hand, gaan de kinderen in groepjes door de tentoonstelling heen. In elke zaal is wel een antwoord te vinden. Bij de zaal over het boeddhisme in Japan is een kijkopdracht: wat zie je voor verschillen tussen de Boeddhabeelden uit Japan en uit India? Enthousiast vergelijken de leerlingen de drie dikke kleinere lachende en kale boeddha’s met de serieuze, statige, magere jongeman uit India.

In de laatste zaal wordt intrigerende mantra muziek gedraaid. Samen met de kinderen sluiten we daar af en nemen we een moment voor ons zelf om de ervaringen van deze dag te laten bezinken. ‘Wat vond jij het mooist, meest bijzonder of vreemdst in deze tentoonstelling?’ vraag ik tenslotte. ‘De gouden Boeddha achter u juf’, ‘Dat de Boeddha werd geboren uit de zij van zijn moeder!’, ‘Het 30 meter lange doek met het verhaal van Vessantara’.  Uit de antwoorden haal ik dat de leerlingen echt bewust, betrokken en betrouwbaar aan de slag zijn geweest. Samen met de kinderen hebben we een rijke ervaring opgedaan! Wat een inspirerende manier om kernwaarden, onderwijs… en mijn eigen werk in te vullen. 

Melissa Bakker

boeddha 1024x767