twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

  • Onze openbare school is multicultureel. Arkade helpt ons met een afgewogen lesprogramma over de vijf wereldgodsdiensten.

  • Hoe kunnen wij onze christelijke identiteit als een kwaliteit laten weerklinken in onze school?

  • Het overlijden van een moeder had een enorme impact. Arkade hielp ons het rouwproces op school te begeleiden.

  • Leerkrachten hadden moeite met de betekenis van Pasen. Wij wilden als team teruggaan naar de essentie van dit religieuze feest.

  • Wij gaan fuseren met een ander schoolbestuur. Arkade begeleidt ons bij de invulling van onze nieuwe identiteit.

  • De ouders vroegen om een ouderavond over onze schoolidentiteit. Arkade verzorgde een inspirerend programma.

Door Marc Wopereismensen-WopereisMarc-b

Onlangs mocht ik met mijn collega een studiedag verzorgen voor ongeveer dertig schooldirecteuren van een stichting voor katholiek basisonderwijs. De dag zou gaan over ‘de school als gemeenschap’.

Uit ons voorgesprek met enkele directeuren en de bestuurder kwamen twee stellingen naar voren die het uitgangspunt werden van deze studiedag. De eerste was dat de school voor alle medewerkers van deze stichting heel vanzelfsprekend een gemeenschap is. De school is een plaats waar leerkrachten, ouders, leerlingen en anderen samen werken. Samen leren en samen spelen. Samen met elkaar gaat het beter dan ieder voor zich.

De tweede stelling was dat deze gedachte en dit handelen op alle scholen van de stichting, in zeer uiteenlopende omgevingen, onder druk staat. Soms zware druk, als gevolg van allerlei tendensen zoals: individualisering, ontzuiling, verantwoordingsdruk, polarisatie, uitsluiting en discriminatie en verruwing. Alle leerkrachten en directeuren van deze stichting merken dat er geknaagd wordt aan het gezamenlijke van de school. Het belang van ieder individu lijkt steeds zwaarder te wegen, ten koste van gemeenschappelijke waarden.

Tijdens de dag boden we veel gelegenheid om te onderzoeken wat er waar is van deze stellingen, hoe de druk wordt ervaren, welke last schooldirecteuren er van hebben en welke oplossingen ze elkaar hebben te bieden. Ook was er ruimte om te bespreken waarom ze dat ‘samen’ zo vanzelfsprekend en belangrijk vinden, welke ervaringen en overtuigingen daar achter zitten. Wat hen motiveert en inspireert.

Het was bijzonder te merken hoe betrokken deze directeuren waren op dit thema en hoe zinvol men het vond om de ervaringen die je als teamleider opdoet te bespreken met elkaar. Leider zijn van een gemeenschap is soms een tamelijk eenzame opgave. Deze stichting bood haar mensen de ruimte om het gezamenlijke te ervaren en te verdiepen. Dat helpt om de school als gemeenschap staande te houden. Mooi, om daar als Arkade aan bij te kunnen dragen!

 

Marc Wopereis