twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

  • Onze openbare school is multicultureel. Arkade helpt ons met een afgewogen lesprogramma over de vijf wereldgodsdiensten.

  • Hoe kunnen wij onze christelijke identiteit als een kwaliteit laten weerklinken in onze school?

  • Het overlijden van een moeder had een enorme impact. Arkade hielp ons het rouwproces op school te begeleiden.

  • Leerkrachten hadden moeite met de betekenis van Pasen. Wij wilden als team een eigentijdse invulling van dit feest.

  • Wij gaan fuseren met een ander schoolbestuur. Arkade begeleidt ons bij de invulling van onze nieuwe identiteit.

  • De ouders vroegen om een ouderavond over onze schoolidentiteit. Arkade verzorgde een inspirerend programma.

 

21juni

Wereld Humanismedag: we zijn allemaal mensen

Over de hele wereld wordt op de langste dag van het jaar, 21 juni, humanismedag gevierd. Het is een dag om samen te komen en te vieren dat je mag zijn wie je bent. Ook is deze dag een mooie gelegenheid om stil te staan bij de waarden en idealen die humanisme maken tot wat het is, zoals vrijheid, gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid, medemenselijkheid. En bijvoorbeeld ook de mensenrechten.

Vanuit deze waarden is humanismedag een mooie dag om met kinderen stil te staan bij wat het betekent om mens te zijn. Met de jonge kinderen kun je goed filosoferen over wat een mens eigenlijk is. Hoe ziet een mens er uit? Zijn mensen ook dieren? Wanneer ben je een goed mens? Zijn alle mensen hetzelfde? Hoe kun je vieren dat we allemaal mensen zijn? Juist omdat het humanisme, anders dan andere levensbeschouwingen, nauwelijks vaste rituelen kent, past het super leuk om zelf met elkaar te bedenken hoe je kunt vieren dat we allemaal mensen zijn.

Met de bovenbouw kun je deze gelegenheid ook goed aangrijpen om de mensenrechten (en eventueel kinderrechten) te onderzoeken. Daarbij kun je op gekaderde en veilige wijze prachtig meenemen hoe de actualiteit van wereldwijde protesten tegen racisme hier op aanhaakt. Welke verschillen bestaan er eigenlijk tussen mensen? En zijn de mensenrechten overal 'op orde'? Is dat eerlijk? Welke verschillen komen de kinderen zelf tegen, in ons eigen land? Hoe kunnen we opkomen voor onszelf, maar juist ook voor elkaar?

Niet voor niets is een belangrijk humanistisch motto: Zelf denken, samen leven. Geen mooiere dag dan 21 juni om dat in jouw school unieke mensen bewust te doen.

TIP: Wil je met je school aandacht voor de levensbeschouwing Humanisme? Arkade heeft een gloednieuwe leskist voor een interactieve les over het Humanisme. Klik hier om hem te reserveren. 

 crowd of kids