twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

  • Onze openbare school is multicultureel. Arkade helpt ons met een afgewogen lesprogramma over de vijf wereldgodsdiensten.

  • Hoe kunnen wij onze christelijke identiteit als een kwaliteit laten weerklinken in onze school?

  • Het overlijden van een moeder had een enorme impact. Arkade hielp ons het rouwproces op school te begeleiden.

  • Leerkrachten hadden moeite met de betekenis van Pasen. Wij wilden als team een eigentijdse invulling van dit feest.

  • Wij gaan fuseren met een ander schoolbestuur. Arkade begeleidt ons bij de invulling van onze nieuwe identiteit.

  • De ouders vroegen om een ouderavond over onze schoolidentiteit. Arkade verzorgde een inspirerend programma.

 Gezin 1

Week van Burgerschap 18 t/m 22 mei

Van 18 t/m 22 mei is het Week van Burgergerschap. Het doel van deze week is om leerkrachten te inspireren om tijd te besteden aan burgerschap in de klas. Dit jaar is het thema 'Gezin'. Er zijn vandaag de dag heel veel verschillende soorten gezinnen te vinden. In Nederland, maar ook daarbuiten. De hoeveelheid gezinsleden, wie er voor de kinderen zorgt, de gebruiken, de gewoontes, het geloof, wat er belangrijk gevonden wordt en hoe er met elkaar wordt omgegaan kan erg van elkaar verschillen. Hoe de dingen thuis gaan, is voor de een is misschien de normaalste zaak van de wereld, maar bij de buren, vrienden of vriendinnen gaan dingen misschien wel heel anders. De bedttijd van kinderen, wat de gebruiken zijn voor het eten en wat kinderen hun ouders allemaal vertellen, vinden kinderen misschien wel heel raar. En wat normaal voor jou voelt, vindt de ander misschien raar!  
In lijn met het thema 'gezin' heeft Arkade drie burgerschapslessen ontworpen voor de midden- en bovenbouw. Deze lessen zijn gratis beschikbaar en kunnen leerkrachten in de klas doen, maar zijn ook geschikt voor kinderen om thuis te doen onder begeleiding van ouders.  
De lessen hebben veelal een filosofische inslag. Filosoferen is voor kinderen een heel mooi middel om een eigen mening te leren formuleren, in gesprek te gaan met een ander en ideeën bij te stellen. Daarnaast draagt het bij aan zelfvertrouwen en het ontwikkelen van een eigen visie. Deze lessen zijn hier uitermate geschikt voor! Ook is het thema van de burgerschapsweek gelinkt aan de huidige corona tijd. Kinderen zaten de afgelopen weken gedwongen thuis en hebben veel tijd doorgebracht met het gezin. Het thema van de Week van Burgerschap is een goede aanleiding om hierover met kinderen in gesprek te gaan. 

De lessen hebben de volgende thema's : 

  • Bestaat er een normaal gezin?  
  • Regenbooggezinnen
  • Eenouder- en gescheiden gezinnen

 

Klik hieronder voor de lessen:

Les middenbouw "Bestaat er een normaal gezin?"

Les middenbouw "Regenbooggezinnen"

Les middenbouw "Gescheiden gezinnen"

 

Les bovenbouw"Bestaat er een normaal gezin?"

Les bovenbouw "Regenbooggezinnen"

Les bovenbouw "Eenouder- en gescheiden gezinnen"

 

Voor vragen, ondersteuning of een workshop filosoferen met kinderen neem contact op met een van onze experts:

Lenore Hehenkamp (l.hehenkamp@arkade.nl)

Lizzy Wijnen (l.wijnen@arkade.nl

Rosa van Bottenburg (r.van.bottenburg@arkade.nl

Kamel Essabane (k.essabane@arkade.nl