twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

  • Onze openbare school is multicultureel. Arkade helpt ons met een afgewogen lesprogramma over de vijf wereldgodsdiensten.

  • Hoe kunnen wij onze christelijke identiteit als een kwaliteit laten weerklinken in onze school?

  • Het overlijden van een moeder had een enorme impact. Arkade hielp ons het rouwproces op school te begeleiden.

  • Leerkrachten hadden moeite met de betekenis van Pasen. Wij wilden als team een eigentijdse invulling van dit feest.

  • Wij gaan fuseren met een ander schoolbestuur. Arkade begeleidt ons bij de invulling van onze nieuwe identiteit.

  • De ouders vroegen om een ouderavond over onze schoolidentiteit. Arkade verzorgde een inspirerend programma.

Handreiking 'De scholen weer open'

Handreiking 'De scholen weer open'

Beste leerkrachten, directeuren en andere schoolmedewerkers,
Op 11 mei is het zover, de deuren van de school gaan weer open voor de leerlingen. Het vraagt van jullie veel kunst- en vliegwerk om in deze nieuwe situatie alles op te tuigen. Alleen al om het praktisch rond te krijgen.

Dan is er ook nog de gevoelsmatige kant van het geheel. Er zijn gemengde gevoelens. We zijn blij om elkaar weer te zien. Maar we vinden het ook spannend. En kinderen hebben allerlei verschillende belevingen bij de afgelopen tijd en de toekomst. Hoe kan je daar mee omgaan?
Het is in ieder geval goed ruim de tijd te nemen voor gesprek over de ervaringen van de leerlingen. Het is belangrijk dat daarbij ruimte is voor verschil, elke leerling staat er anders  in. Ook kan het helpen om met elkaar in de vorm van een ritueel de school weer te openen. Rituelen helpen bij het creëren van verbinding en vertrouwen, en geven een plek aan emoties. Een simpele, mooie en krachtige manier om weer een schoolgemeenschap te vormen. Deze handreiking helpt u daarbij. We geven achtergrondinformatie over rituelen, en drie simpele stappen om tot een eigen openingsritueel te komen.
Hopelijk komt het van pas!
Hartelijke groet namens Arkade en het Humanistisch Verbond

Update 8 mei 2020
Arkade heeft nog twee handreikingen geproduceerd om leerkrachten op weg te helpen met het heropenen van de school. Leerlingen hebben het samen leren en spelen een hele poos moeten missen. In de handreiking Het gesprek aangaan met leerlingen over Corona en thuis zitten vind je tips om ervaringen over de afgelopen tijd te delen en weer een groep te maken van de klas. Vragen stellen helpt om de wereld beter te begrijpen en bij zo’n nieuwe gebeurtenis met zoveel impact als Corona is het heel goed als leerlingen veel vragen stellen. In de handreiking Filosoferen met leerlingen over thuis zitten en corona vind je tips om met kinderen te filosoferen over corona en het thuiszitten.