twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

  • Onze openbare school is multicultureel. Arkade helpt ons met een afgewogen lesprogramma over de vijf wereldgodsdiensten.

  • Hoe kunnen wij onze christelijke identiteit als een kwaliteit laten weerklinken in onze school?

  • Het overlijden van een moeder had een enorme impact. Arkade hielp ons het rouwproces op school te begeleiden.

  • Leerkrachten hadden moeite met de betekenis van Pasen. Wij wilden als team een eigentijdse invulling van dit feest.

  • Wij gaan fuseren met een ander schoolbestuur. Arkade begeleidt ons bij de invulling van onze nieuwe identiteit.

  • De ouders vroegen om een ouderavond over onze schoolidentiteit. Arkade verzorgde een inspirerend programma.

 geluk

Om de sfeer op het kindcentrum Catharina in Amsterdam te bevorderen, gaf ik een ervaringsgerichte les met als thema ´Trots zijn op jezelf´. Ik maakte hierbij gebruik van het boek ‘GELUK voor kinderen’ van Leo Bormans. Een kinderboek met inzichten die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek naar levenskwaliteit. Via tien verhalen over geluksvogels krijg je goede raad over hoe je het leven kunt ervaren als een feest. Kinderen ontdekken waar ze goed in zijn, dat ze niet bang hoeven zijn, hoe ze moeten samenwerken en hun dromen kunnen waarmaken. Dit boek is alleen al de moeite waard door de prachtige illustraties van Sebastiaan Van Doninck. De creatieve opdrachten en gesprekssuggesties aan het einde van elk verhaal maken dit een absolute aanrader voor iedere leerkracht die zijn/haar leerlingen wil stimuleren een positieve levenshouding aan te leren. Bespreek een nieuw verhaal bijvoorbeeld aan het begin van de maand. De boodschap die jullie eruit halen neem je als intentie voor de sfeer in de klas voor de rest van de maand. Zo leer je gezamenlijk hoe je door een positieve instelling veerkrachtiger met tegenslag kunt omgaan en een gelukkiger mens wordt.

https://www.lannoo.be/nl/geluk-voor-kinderen

Mariëlle Kappert, onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing