twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

  • Onze openbare school is multicultureel. Arkade helpt ons met een afgewogen lesprogramma over de vijf wereldgodsdiensten.

  • Hoe kunnen wij onze christelijke identiteit als een kwaliteit laten weerklinken in onze school?

  • Het overlijden van een moeder had een enorme impact. Arkade hielp ons het rouwproces op school te begeleiden.

  • Leerkrachten hadden moeite met de betekenis van Pasen. Wij wilden als team een eigentijdse invulling van dit feest.

  • Wij gaan fuseren met een ander schoolbestuur. Arkade begeleidt ons bij de invulling van onze nieuwe identiteit.

  • De ouders vroegen om een ouderavond over onze schoolidentiteit. Arkade verzorgde een inspirerend programma.

 mensen KajaSariwating b

De Kerstdagen en oud en nieuw zijn achter de rug. Het jaar 2020 is reeds gestart, óók voor Arkade.

Sinds dit schooljaar heb ik het stokje van Kees Kat overgenomen als directeur van Arkade. De komende periode staat dan ook in het teken van verandering. 2020 is het jaar van een nieuw beleidsplan. We verkennen wat de successen van Arkade zijn en waar er ruimte en vraag is voor nieuwe producten.

Gelukkig gebeurt er al veel binnen de scholen op het gebied van levensbeschouwelijke ontwikkeling, het onderzoeken van identiteits- en diversiteitsvraagstukken en burgerschapsonderwijs. Steeds vaker zijn scholen zich ervan bewust hoe waarde(n)vol het is om binnen de school met deze thema’s bezig te zijn en grijpen zij de actualiteiten aan als gesprekstof in de klas.  Een nieuwe Burgerschapswet die ingaat vanaf mei 2020, zal echter van scholen vragen om hun visie op burgerschapsonderwijs aan te scherpen en te kijken welke plaats dit thema heeft en/of krijgt op school.

Ik zie dit jaar ook als het jaar van samenwerking. Al enige tijd onderzoekt Arkade mogelijkheden om intensiever samen te werken met andere organisaties om scholen nog beter te ondersteunen binnen ons werkveld. Dit gaan we in 2020 voortzetten. Want alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. In samenwerking met onze partners werken we aan thema’s die ons aan het hart gaan. Dagelijks staan er voorbeelden in de krant die raken aan zaken waar Arkade zich iedere dag voor inzet: bevragen van waarden binnen het onderwijs, balans en inspiratie voor onderwijsprofessionals, superdiversiteit in de samenleving, rouwverwerking en bezinning in tijden waarin de burn-out hoogtij viert.

Als directeur van de stichting kijk ik ernaar uit het team van Arkade op de juiste manier te ondersteunen zodat zij met ingang van dit nieuwe decennium u naar alle tevredenheid en met een frisse blik van dienst te kunnen zijn. Een goed 2020 gewenst!

Kaja Sariwating, directeur Arkade