twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

  • Onze openbare school is multicultureel. Arkade helpt ons met een afgewogen lesprogramma over de vijf wereldgodsdiensten.

  • Hoe kunnen wij onze christelijke identiteit als een kwaliteit laten weerklinken in onze school?

  • Het overlijden van een moeder had een enorme impact. Arkade hielp ons het rouwproces op school te begeleiden.

  • Leerkrachten hadden moeite met de betekenis van Pasen. Wij wilden als team een eigentijdse invulling van dit feest.

  • Wij gaan fuseren met een ander schoolbestuur. Arkade begeleidt ons bij de invulling van onze nieuwe identiteit.

  • De ouders vroegen om een ouderavond over onze schoolidentiteit. Arkade verzorgde een inspirerend programma.

 stille tocht 1000x562

Visie op burgerschap en omgaan met calamiteiten

De aanslag in Utrecht van een aantal weken geleden heeft grote maatschappelijke impact. Urenlang toont de media beelden van de stilstaande tram, verlaten straten in Utrecht, zwermen politie- en ziekenwagens en politiemensen in zwarte pakken. Er zijn verhalen over doden en gewonden. De paniek is groot en nestelt zich in mensen in huiskamers, winkelstraten op werkplekken, stations en in scholen. Het raakt mensen. Het maakt ons boos, zet aan tot agressie of verlamt juist, maakt verdrietig, roept vragen op en frustreert. Het is brandstof voor verdeeldheid in de samenleving óf doet ons juist naar elkaar bewegen. De diversiteit aan reacties over deze aanslag is groot en deze komt ook in al haar kleuren en vormen de school binnen.

Een kringgesprek is bij uitstek een geschikte en veilige plek om ruimte te geven aan verschillende reacties en emoties binnen de school. Laat zowel binnen het team als in de klas aan elkaar weten wat de gebeurtenis met jou als mens heeft gedaan. Geef verschillende visies op wat er gebeurd is en waardeer ieders bijdrage. Als de kring een veilige plek vormt, zal een scala aan gevoelens en ideeën naast elkaar kunnen bestaan en misschien biedt de setting zelfs ruimte om eens met elkaar na te gaan waar de verschillende reacties vandaan komen. 

Hoe heftig ook, gebeurtenissen als deze, bieden scholen de mogelijkheid om leerlingen voor te leven hoe je als school en mini-maatschappij met elkaar wilt omgaan in crisissituaties en momenten van grote emoties als angst en verdriet. Kinderen moeten op school leren welke rol zij willen innemen in de maatschappij en hoe zij hier op hun eigen wijze een zinvolle bijdrage aan kunnen leveren. De keuzes die je als school maakt in hoe je reageert op een aanslag als deze, laten zien hoe je wilt dat je als burgers met elkaar omgaat. Wil je dat mensen sociaal wenselijk reageren en zich voegen naar de ideeën van de meerderheid? Of geef je werkelijk ruimte aan ieders persoonlijke emoties en ideeën, zodat deze niet weggedrukt worden en onderhuids gaan doorwerken in het dagelijks handelen van mensen?

Hoe je met elkaar communiceert over de aanslag, bepaalt wat voor school je wilt zijn. En dat is ook wat een heldere visie op burgerschap doet met je school. Een doordachte visie op burgerschap zorgt er niet alleen voor dat je leerlingen leert over wat het betekent en van hen vraagt om een goed burger te zijn, maar vertaalt zich ook naar je eigen gemeenschap als school. Je vormt niet alleen de burgers van morgen zoals de school die graag zou zien, maar je verbetert ook het leefklimaat binnen de school. Als je als school weet waar je voor staat, is het minder ingewikkeld om te bepalen hoe je met calamiteiten omgaat. Een doordacht burgerschapsplan geeft je als school handvatten en woorden om op een verantwoorde manier stil te staan bij gebeurtenissen zoals die van afgelopen maart in Utrecht.

Heeft u vragen over omgaan met calamiteiten op school, rouwsituaties of burgerschap en integratie?

Neem dan contact op met Arkade.