twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

  • Onze openbare school is multicultureel. Arkade helpt ons met een afgewogen lesprogramma over de vijf wereldgodsdiensten.

  • Hoe kunnen wij onze christelijke identiteit als een kwaliteit laten weerklinken in onze school?

  • Het overlijden van een moeder had een enorme impact. Arkade hielp ons het rouwproces op school te begeleiden.

  • Leerkrachten hadden moeite met de betekenis van Pasen. Wij wilden als team een eigentijdse invulling van dit feest.

  • Wij gaan fuseren met een ander schoolbestuur. Arkade begeleidt ons bij de invulling van onze nieuwe identiteit.

  • De ouders vroegen om een ouderavond over onze schoolidentiteit. Arkade verzorgde een inspirerend programma.

 

Verschijningsvormen van een christelijk symbool

“Kijk, hier ligt El Salvador.” De kinderen draaien zich op hun stoelen naar mij om terwijl ik achter in de klas op een grote wereldkaart het land in Zuid-Amerika aanwijs. ‘Made in El Salvador’, staat er op het houten kruis dat in een van de leskisten christendom van Arkade zit. De kist staat uitgestald voor de kinderen en ze zijn nieuwsgierig naar alle voorwerpen. Op het kruis staat Jezus afgebeeld in felle kleuren. Hij staat in een groen weiland met een lam in zijn armen. Een helderblauwe lucht straalt boven zijn hoofd, felgekleurde huizen vullen de achtergrond.

Deze uitbundige uitvoering van het christelijke kruis staat in fel contrast met sommige andere uitvoeringen van hét symbool van het christelijke geloof en het paasverhaal. Het herinnert christenen aan het sterven van Jezus en de wonderlijke herrijzenis uit de dood die volgde na zijn lijdensweg.

Het symbool kent over de hele wereld verschillende verschijningsvormen. Zo is een katholiek kruis te herkennen aan de gebruikelijke verticale arm die langer is dan de horizontale – het Latijnse kruis – met daarop afgebeeld een lijdend Christusfiguur, een crucifix. In veel protestantse tradities is het juist niet gebruikelijk om Jezus of heiligen af te beelden. Een ‘leeg’ kruis zonder Jezus-afbeelding symboliseert hier de opstanding van Jezus. In het Orthodoxe christendom zie je vaak een Grieks kruis, waar beide armen dezelfde lengte hebben en elkaar precies in het midden kruisen. In de Koptisch-Orthodoxe kerk wordt Jezus hier eigenlijk nooit op afgebeeld. Overigens kan een kruis in de Orthodoxe tradities ook twee dwarsbalken hebben, de bovenste horizontaal en de onderste scheef – het Russisch-orthodoxe kruis. En soms zijn er ook drie dwarsbalken – het Orthodoxe kruis. Deze laatste is een variatie op het Latijnse kruis met daaraan toegevoegd een kleine balk bovenin en onderaan een schuine balk, net als in het Russisch-orthodoxe kruis. 

De vorm van het kruis, het al dan niet afbeelden van de Jezus-figuur en verdere versieringen, verschilt per denominatie en cultuur. De diversiteit is groot, maar de kern van de symboliek van de christelijke kruizen is eigenlijk gelijk. Door het geloof in Jezus en zijn opstanding, is het een symbool voor eeuwig leven.

De diversiteit aan uitvoeringen van dit christelijke symbool, verbonden aan Pasen, laat zien dat de beleving van het paasverhaal en de manier waarop je dit presenteert, kan verschillen. Dit betekent dat ook de viering op school of elders, op diverse manieren ingevuld kan worden. De een staat stil bij de letterlijke lijdensweg van Jezus aan het kruis en zijn latere opstanding. De ander kiest liever voor een meer symbolische of thematische invalshoek. Denk hierbij aan thema’s als nieuw leven of zelfopoffering voor een ander. Het is aan scholen zelf om uit te zoeken welke nadruk zij willen leggen in de viering, passend bij de eigen schoolidentiteit.