twitter-logo-2 facebook-art

 

Arkade-logo01

 

 • Onze openbare school is multicultureel. Arkade helpt ons met een afgewogen lesprogramma over de vijf wereldgodsdiensten.

 • Hoe kunnen wij onze christelijke identiteit als een kwaliteit laten weerklinken in onze school?

 • Het overlijden van een moeder had een enorme impact. Arkade hielp ons het rouwproces op school te begeleiden.

 • Leerkrachten hadden moeite met de betekenis van Pasen. Wij wilden als team teruggaan naar de essentie van dit religieuze feest.

 • Wij gaan fuseren met een ander schoolbestuur. Arkade begeleidt ons bij de invulling van onze nieuwe identiteit.

 • De ouders vroegen om een ouderavond over onze schoolidentiteit. Arkade verzorgde een inspirerend programma.

 2015-10-Piet

Ga op tijd in gesprek!

Op 18 november 2017 arriveren Sint en Piet in Nederland. Hoog tijd om het gesprek over het uiterlijk van Piet alvast op school te voeren. Een paar scholen heeft deze handschoen al opgepakt en een team- en/of oudergesprek over de viering van Sint gevoerd.

Arkade begeleidt deze gesprekken en zet daarbij effectieve werkvormen in, waardoor er een breed gedragen besluit kan worden genomen. Alle partijen kunnen in deze gesprekken hun gevoel over het sinterklaasfeest en de Pieten uiten. Deze gesprekken zorgen voor een verbindend sinterklaasfeest waar het plezier van de kinderen voorop staat.

We geven vijf aandachtspunten voor een schooldirecteur:

 1. Plan en organiseer dit gesprek tijdig, zodat er geen druk ontstaat omdat het feest al voor de deur staat.
 2. Informeer of er afspraken of richtlijnen op bestuursniveau zijn gemaakt.
 3. Wees alert op meerstemmigheid en gevoeligheden binnen het team en bij de ouders. Geef daaraan voldoende aandacht en ruimte. Denk niet te snel in oplossingen.
 4. Houd de betekenis van het Sinterklaasfeest voor kinderen, een feest van geven en ontvangen, voor ogen. Voor hen is de kleur van Piet  eigenlijk maar een bijzaak .
 5. Zorg voor een ontspannen sfeer, voldoende pepernoten, speelse werkvormen, waardoor het gesprek wordt ontdaan van een te zware lading….