twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

  • Onze openbare school is multicultureel. Arkade helpt ons met een afgewogen lesprogramma over de vijf wereldgodsdiensten.

  • Hoe kunnen wij onze christelijke identiteit als een kwaliteit laten weerklinken in onze school?

  • Het overlijden van een moeder had een enorme impact. Arkade hielp ons het rouwproces op school te begeleiden.

  • Leerkrachten hadden moeite met de betekenis van Pasen. Wij wilden als team een eigentijdse invulling van dit feest.

  • Wij gaan fuseren met een ander schoolbestuur. Arkade begeleidt ons bij de invulling van onze nieuwe identiteit.

  • De ouders vroegen om een ouderavond over onze schoolidentiteit. Arkade verzorgde een inspirerend programma.

Arkade-logo01

   Algemene voorwaarden Leskisten
 
De huurder gaat akkoord met de volgende voorwaarden:
  • de huurder ontvangt van Arkade de kist in goede staat en zal zorgvuldig met de voorwerpen en materialen omgaan
  • de leskist wordt na terugkeer bij Arkade nagekeken op eventueel verlies en schade,
  • alle kosten, voortvloeiend uit schade aan, of verloren gaan van het gehuurde, zijn voor rekening van de huurder
  • bij te laat inleveren wordt per dag een bedrag in rekening gebracht van € 10,00